Misyon ve Vizyon

Büyük Kolej, mutlu, başarılı ve yenilikçi dünya vatandaşlarının, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yetiştirildiği örnek bir eğitim kurumudur.
Bu vizyon doğrultusunda Büyük Kolej:

  • Öğrencilere kendi kültürel kimliklerini koruyarak farklı kültürlere saygılı olma bilincini aşılar ve dünya barışına katkı sağlar.
  • Öğrencilerde öğrenme isteğini ortaya çıkarmak için içsel motivasyon geliştirir.
  • Uluslararası anlayışı desteklemek için İngilizce ve modern dillerde dünya standartlarında eğitim sunar.
  • Eğitimde uluslararası bir bakış açısı geliştirerek, öğrencilere küresel dünya düzeni içinde yer almaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanma fırsatları sunarak, öğrencileri uluslararası farkındalığa teşvik eder.
  • Dünyanın geleceğine olumlu katkılar sağlamaları amacıyla bireylere, sosyal sorumluluk bilinci, özgüven, yüksek ahlaki değerler ve çevre duyarlılığı aşılayan programlar uygular.
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatan eğitim programı çalışmaları uygular.
  • Öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler düzenler.
  • Eğitimde mükemmeliyet arayışı içerisinde olan okulumuz, sürekli eğitim ve profesyonel gelişim programları uygular.
  • Öğrenci kaydından mezuniyet aşamasına kadar her süreçte ayrım gözetilmeyen bir ortamda eşitlik politikası güder.
  • Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonunun gerektirdiği esaslara bağlı kalır.
Hikmet Doğay
Kurucu, Eğitimci

Tarihçe Ve Yönetim Kurulu

Büyük Kolej Yönetim Kurulu, Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür C. Rumi Doğay, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Tansel Saatçioğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Tansu Doğay’dan oluşur. Babaları, eğitimci Hikmet Doğay’ın kurduğu, Türkiye’de dershane denildiğinde bir dönemin bilinen tek ismi olan Büyük Dershanenin içinde büyüyen bu üç kardeşten C. Rumi Doğay, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Tansel Saatçioğlu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Tansu Doğay da Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur.

Büyük Kolej, 1951 yılında kurulan Büyük Dershane ile başlayan eğitim yolculuğuna, 1986-1987 öğretim yılında ilkokul ve ortaokula kabul ettiği öğrencilerle başladı. Lise bölümünün de eklenmesiyle Maltepe’de yer alan binanın artan öğrenci sayısına cevap vermemesi üzerine, Ankara’nın en seçkin semtlerinden bir olan Gaziosmanpaşa’da, okul öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerinin ayrı bir binada eğitim gördüğü, bünyesinde modern derslikler ile kapalı spor salonu ve yarı olimpik bir yüzme havuzu bulunduran, teknoloji ve laboratuvarlarla donatılmış yerleşkeye taşındı. 2011 yılında, fen bilimleri alanında üstün yetenekleri saptanmış öğrencilere özel eğitim veren Büyük Fen Lisesini hizmete açtı. Kuruluşundan itibaren uluslararası okullar model alınarak yapılandırılan Büyük Kolej, 2000 yılında üye olduğu CIS (Council of International Schools) tarafından akredite edilerek ülkemizin saygın okulları arasındaki yerini tescil etti.

Eğitim yolculuklarına ışık tutan babaları Hikmet Doğay’ın ismini bugün Büyük Kolej Hikmet Doğay Kütüphane ve Medya Merkezi ile Hikmet Doğay Yılın İz Bırakan Öğrencisi ve Öğretmeni ödülleriyle yaşatan Büyük Kolej Yönetim Kurulu Üyeleri, maddi olanakları yetersiz olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla kurdukları Nedime Eğitim Vakfı ile de annelerinin ismini yaşatıyorlar.

Büyük Kolej’in bünyesinde bulunduğu Büyük Kolej A.Ş., 2000 yılında Kuşadası’nda hizmete açılan ve aldığı ödüllerle bugün dünyanın sayılı su parkı ve otelleri arasında yer alan Aqua Fantasy ile turizm sektöründe de faaliyet göstermektedir.

Kurum Politikası

Akademik personel, yönetici ve hizmet personeli alımı, okuldaki tesislerin kullanımı, bursluluk koşulları, yönetim şeması gibi hususlar Büyük Kolej Kurum Politikası kitapçığında yayınlanır. Her yıl yenilenen bu kitapçığın güncel haline ulaşmak için tıklayın…

Yüksek Öğrenime Hazırlayan, Çok Dilli Sistem

Büyük Kolej Lise Programı öğrencilerin hedefledikleri alanlarda yüksek öğrenime hazırlanmalarını merkez alan, İngilizcenin yanı sıra seçtikleri ikinci yabancı dilde gerekli yeterliğe sahip olmalarını sağlayan bir yaklaşımı benimser. Bilimsel yaklaşımla verilen temel derslerin yanı sıra, laboratuvar uygulamaları, proje çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler ile öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulanır.

Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredatın yanı sıra, yüksek öğrenime hazırlayıcı destek programına tabi tutulan öğrenciler, ulusal düzeyde uygulanan testlerle, yaşamlarının en önemli sınavı olan üniversiteye giriş sınavlarına uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanır. Matematik Olimpiyatları gibi projelerle desteklenen eğitimler, kulüp çalışmaları, sosyal ve kültürel geziler ile sanatsal ve sportif çalışmalar, öğrencilerin gerek kendi çevrelerini ve kültürlerini, gerekse dünyayı ve farklı kültürleri tanıyan, anlayan, bağımsız düşünebilen bireyler olarak yetişmelerine yönelik çalışmalar uygulanır.