Değerli Anne Babalar,

Çocuğunuzun güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için doğru okul seçimi, belki de hayatınızda aldığınız en önemli kararlardan biridir. Çocuklarınızı hayata hazırlayacak olan en önemli temellerin atıldığı ilkokul dönemi için tercih edeceğiniz okul, kurumsal yapısı ile güven veren,güçlü bir eğitim ve uzman kadrosuna sahip, vizyon ve misyonunu tam anlamıyla gerçekleştiren eğitim öğretim anlayışına sahip bir okul olmalıdır.

Uluslararası okul akreditasyonuna sahip bir okul olan Büyük Kolejde bizler, başarılı bir eğitimin çocuğa ilham kaynağı olan aile ve öğretmen ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitim ailede başlar,okulda beslenir ve büyür. Öğrenci başarısını destekleyen ve duygusal zekayı teşvik eden sorumlu yetişkin rol modellemesi evde aile bireyleri,okulda öğretmenler ile mümkündür. K-12 düzeyinde verdiği eğitimde ,günümüzün çok kültürlü ve giderek daha küreselleşen toplumuna donanımlı bireyler hazırlama sürecinde okulumuz; öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim ortamları ve zengin içerikli müfredat ve sosyal faaliyet imkanları sunmaktadır.

Okulumuz, öğrencilerin ana dil ile birlikte, yoğun ders saatleri ile İngilizceyi ve ikinci yabancı dili de etkili bir biçimde kullanmalarına olanak sağlayan, dili kültürü ile birlikte öğreten ve yaşatan çağdaş ve dinamik bir kurumdur. Eğitim programımız, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrendikleri ile uyumlu hale getiren, dolayısıyla doğal meraklarını zenginleştiren ve öğrenme sevgisini teşvik eden bir sorgulama yaklaşımı özelliğine sahiptir. Bu yaklaşım öğrencilerimizi yaşamda ve iş hayatlarında başarıya götüren 21.yüzyıl becerilerinin gelişiminde etkili ve önemlidir. Eğitim kadromuz, uluslararası deneyim,yetenek ve motivasyon sahibi idareci ve öğretmenlerden oluşmaktadır.

Ekibimiz, hedeflenen öğrenci profilinin özelliklerini, bireysel farklılıkları ve farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak titizlikle modeller ve bu profillerin öğrencinin düşünce ve davranışlarında hayat bulmasını sağlar. Güçlü bir ortak amaç duygusu, öğrenme topluluğumuzda yerini alır, motivasyonumuzu ve başarımızı arttırır, hedeflerimize ulaşmamızı sağlar.

Saygıdeğer Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Büyük Kolej Ailesi olarak okulumuza gösterdiğiniz ilgi ve güvenden dolayı teşekkür eder, hep birlikte güzel başarılara imza atmayı temenni ederim.

Saygılarımla.

Arzu GÜR
Özel Büyük İlkokulu Müdürü

“Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Değerli öğretmen arkadaşlarım,

Bizlere aileleri tarafından emanet edilen yavrularımızın geleceğe hazırlanmasında hiçbir zorluktan kaçınmayacağınızdan ve gerekli özeni göstereceğinizden hiçbir kuşkum yoktur. Sürekli değişen ve gelişen dünyada, çocuklarımızı Atatürkçü, dünya barışına katkı sağlayan, uzlaşmacı, sorumluluk sahibi, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı, özgüveni yüksek dünya vatandaşı olarak yetiştirme konusundaki çabalarınızı gayet iyi bilmekteyim. İşte bu aşamada özgüvenli çocuklar yetiştirmek adına yaptığınız bilgilendirmeler ve hayata hazırlanmaları konusundaki yol göstericiliğiniz için en içten dileklerimle teşekkür ederim.

Çok değerli velilerimiz,

21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip iyi bir vatandaş ve akademik olarak başarılı bireyler yetiştirme sürecinde, çok çaba sarf edip yorulacağımızı bilmelisiniz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bize olan desteğiniz ve güveniniz olmadan çocuklarımızın daha başarılı olmaları çok zordur. Bu çerçevede izninize sığınarak, bazı görüşlerimi bir baba, bir öğretmen, bir idareci olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını artıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul başarısında okul-aile dayanışmasının önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Yani bir takım ruhu içerisinde aile ve okul; çocuklara bilişsel, duyuşsal ve sosyal açılardan elverişli bir öğrenme ortamı yaratabilmek için ortak çaba göstermelidir.

Sevgili veliler, ilk hedef koyma yeri ailedir. Aile de çocuğuna bu hedefi koyarken kendi içinde ebeveynler olarak tek ses çıkarmayı başarabilmeli ve tam bir takım görüntüsü sergilemelidir. Unutmayalım ki aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının ve ailenin okul etkinliklerine katılarak çocuklarımız için atılacak adımlarda sorumluluğu paylaşmasının, okul başarısı üzerinde önemli etkileri vardır. Bu ortak anlayış içinde Büyük Kolej ailesi olarak ilkemiz, bizlere güvenip emanet ettiğiniz çocuklarımız ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak sizlerle paylaşmaktır.

Hepinizin de bildiği gibi ülkemiz bir sınavlar ülkesidir. Çocuklarımızın okula adım attığı andan itibaren başlayan sınav maratonu; zor, hırpalayıcı ve yorucudur. Bu süreçte her birinin içinde farklı cevherler olan çocuklarımıza yardımcı olma konusunda ciddi sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Bu cevher ve gücü çıkarırken öncelikle ailenin, daha sonra da okulun bir arkeoloğun çalışma dikkatiyle hareket etmesi, üzerine düşen görevi yerine getirmesi, başarı için gerekli yollardan biridir. Önemle vurgulamalıyım ki bizler; okul başarısı ne olursa olsun, her öğrencinin farklı bir zekâ alanında başarılı olabileceği ve kendine özgü beceriler geliştirebileceği inancından yola çıkarak öğretim programlarımızı ve öğrenme ortamlarımızı bu doğrultuda düzenliyoruz. Bizler, akademik çalışmaların yanı sıra çocuklarımızın sosyal sorumluluk projeleri ile de desteklenmelerini hedefliyoruz. Çocuklarımızın bu hedeflere ulaşmalarında ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerinde onları bilinçlendirmek için sizler ve bizler elimizden geleni tam olarak yapmak zorundayız.

Başarılı olmanın olmazsa olmazlarında biri “SABIR”dır. Sabırlı olmak zordur. Bunu çok iyi biliyorum. Ancak sonunda mutlaka başarılı oluruz. Okulumuza duyduğunuz güven için teşekkür eder, sağlık ve başarılar dilerim.

Sevgili çocuklarımız,

Sizler, bize ailelerinizin çok değerli emanetisiniz. Bizler siz değerli yavrularımızı okulumuzda karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde mutlu, Atatürkçü, başarılı, yenilikçi, sorgulayabilen, eleştirebilen dünya vatandaşı olan ve bu doğrultuda kendi kültürel zenginliklerimizi koruyarak, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Sizler de takdir edersiniz ki ülkemizin ve dünyanın geldiği noktada yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Büyük Kolej bu gerçeği de göz önünde bulundurarak akademik ve sosyal anlamda donanımlı bireyler yetiştirir. Okulumuz, sizleri yukarıda bahsettiğim sürece hazırlayacak fiziki donanım ve eğitim kadrosuna sahiptir. Ancak sadece bunlar başarılı olmamız için yeterli değildir. Atatürk’ün bir sözünde vurguladığı gibi: “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!”

Yani sevgili çocuklar, başarılı olabilmemiz için hep beraber çok çalışıp yorulacağız. Okulumuz, sizlerin çok yönlü yetişmesi adına akademik başarı ve hedeflerin yanı sıra spor ve sanat alanında da önemli yatırım ve değerlere sahiptir. Ayrıca, sizler adına Türkiye ve dünyadaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Yukarıda sözünü ettiğim hedeflerimize ulaşmamızda birlikte olduğum çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere bu uzun maratonda başarılar dilerim.

Naci ÖZONAY
Özel Büyük Kolej, Fen Lisesi, Ortaokul Müdürü

Bildirim